Basiscursus 1
Momenteel volg ik de cursus Basis 1.
Hieronder zie je wat ik allemaal moet leren. En al zeg ik het zelf, ik doe het best goed. Dat zegt m'n baasje trouwens ook.

Basis I
Dit is een cursus die bestaat uit tien lessen, waarvan de eerste les een theorieles is. Deze cursus wordt afgesloten met een examen. Naast een aantal huishoudelijke mededelingen, komen hier onderwerpen zoals voeding, verzorging en positie in de roedel aan bod. Ook wordt de denkwijze van een hond en zijn reactie daarop uitgelegd.
De cursus is geschikt voor honden van circa acht weken tot alle leeftijden.

De nadruk in deze cursus wordt gelegd op de omgang met je hond. We beginnen deze cursus met het op de juiste manier gebruiken van de naam van de hond. Spelenderwijs worden de basiscommando's, zoals zit, af, hier enz., in verschillende fases aangeleerd, de hond en de baas leren wandelen zonder trekken en er wordt ook aandacht besteed aan het spelen met je hond.

De oefeningen die aan bod komen, zijn: 

                     Begroeten door vreemden 
                     Wandelen zonder trekken 
                     Aandachtsoefening 
                     Commando 'zit' en vrijgeven 
                     Commando 'af' en vrijgeven 
                     Commando 'wacht' 
                     Commando 'hier' op minimaal 3 meter 
                     Commando 'nee' op de hand 
                     Commando 'plat' 
                     Commando 'spelen' en 'los' 
                     Omgang baas-hond en hond/hond

22 december 2012: Geslaagd voor Basiscursus 1 !!!!!!!!!!!!