(c) 2011-2020 Moment van rust
Veilig masseren tijdens en na corona
Moment van rust houdt het RIVM als bron aan voor informatie en maatregelen, en de Leidraad voor de CAM-sector (Complementary Alternative Medicine), in mijn geval NIBIG.
Je kunt geen afspraak maken als je behoort tot de groep kwetsbare mensen, zoals gedefinieerd door het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
Check eerst op deze website of je tot deze groep behoort, voordat je overgaat tot het maken van een afspraak.

Als je een afspraak hebt gemaakt, ontvang je per e-mail een vragenlijst en extra informatie. Deze vragenlijst dient z.s.m. volledig ingevuld per e-mail retour gezonden te worden. Eťn dag vůůr je afspraak neem ik telefonisch contact met je op om te horen of er niets veranderd is m.b.t. jouw (en mijn) gezondheid, zodat we zeker weten dat ik je veilig een massage kan geven, zonder risico voor jou en mij.

Heb je kort voor je afspraak een of meer van de volgende klachten:
hoesten, snotteren of heb je verhoging (<38C) of koorts (>38C), of twijfel je aan je gezondheid?
Verzet dan je massageafspraak!
Voor de veiligheid van jezelf ťn die van anderen! Moment van rust gaat soepeler om met het verzetten/annuleren van je afspraak in deze tijd.

Moment van rust neemt ook de nodige maatregelen om het risico voor jou als cliŽnt(e) tot het absolute minimum te beperken:
De praktijkruimte wordt extra gereinigd en gedesinfecteerd na iedere massage en de ruimte wordt geventileerd. Er is extra aandacht voor het reinigen van klinken en andere, mogelijk aangeraakte, oppervlaktes.
Er zijn extra handzeep/desinfecterende handgel en papieren handdoeken aanwezig om de handen af te drogen.
Elke cliŽnt(e) is verplicht de handen grondig te wassen bij binnenkomst, samen met de masseur. Tevens is het verplicht de handen te wassen na een toiletbezoek in het gebouw. Laat even weten als je naar de wc bent geweest in het gebouw, dan kan de ruimte gereinigd en gedesinfecteerd worden na jouw toiletbezoek. Ook is het verplicht de handen goed te desinfecteren met handgel na de massage; voordat je naar huis gaat.
Mocht voorafgaand aan de massage tijdens het gesprekje twijfel bestaan over jouw gezondheid dan wel die van mij, dan wordt de afspraak geannuleerd/verzet.
Hoesten en niezen gebeurt liefst zoveel mogelijk in een papieren zakdoek. Deze dient meteen weggegooid te worden in de daarvoor bestemde vuilnisbak; handen direct grondig reinigen met alcoholdoekje of desinfecterende handgel. Bij gebrek aan een zakdoekje in de binnenkant van de elleboog hoesten/niezen.
Na je afspraak ontvang je van mij per e-mail een cliŽnttevredenheidsonderzoek, zodat ik - indien nodig - iets aan kan passen in mijn nieuwe werkwijze. Ik dank je op voorhand voor jouw medewerking hieraan.