PRIVACYVERKLARING


Persoonsgegevens die ik verwerk
Moment van rust verwerkt persoonsgegevens
over jou, doordat je gebruik maakt van mijn
diensten en/of omdat je deze zelf aan mij (hebt)
verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de
persoonsgegevens die ik verwerk:
    -   Voor- en achternaam
    -   Adresgegevens
    -   Geboortedatum
    -   Telefoonnummer
    -   E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Moment van rust verwerkt gegevens die nodig
zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook
gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals
gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van
deze persoonsgegevens vraag ik om jouw
toestemming door middel van een
toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van
personen jonger dan 16 jaar vraag ik om
toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Moment van rust verwerkt jouw
persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    -   Om jou te kunnen bellen / appen over 
        zaken omtrent jouw gemaakte afspraak
(bv
        verzetten / afzeggen)
    -   Om deze te kunnen verwerken in interne
        facturen t.b.v. de administratie van
        Moment van rust
    -   Om jou te kunnen informeren over
        wijzigingen van mijn diensten en/of
        producten
    -   Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief
        (hooguit 4x per jaar)

Hoe lang ik gegevens bewaar
Moment van rust zal jouw persoonsgegevens
niet langer bewaren dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens
worden verzameld. Ik hanteer de volgende
bewaartermijn: 7 jaar na jouw laatste
behandeling / afspraak bij Moment van rust
(wettelijke bewaarplicht).

Delen met anderen
Moment van rust deelt jouw gegevens niet met
derden zonder jouw toestemming en zal deze
alleen verstrekken als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die in opdracht van mij gegevens
verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw
gegevens. Moment van rust blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in
te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar info@moment-van-rust.nl. Moment
van rust zal zo snel mogelijk, maar binnen vier
weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Moment van rust neemt de bescherming van
jouw gegevens serieus en neemt maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt
dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via info@moment-van-rust.nl.

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Moment
van rust kun je mij als volgt bereiken:

Moment van rust
Industrieweg 12
5262 GJ Vught
KvK nr: 51088142
Tel: 06 - 34 55 25 82
E-mail: info@moment-van-rust.nl

  
(c) 2011-2018 Moment van rust