(c) 2011 Moment van rust
Juni 2012: nieuws en aanbieding

M.b.t. scholing:

Afgelopen april heb ik de cursus hammam technieken bij Zonnevlecht met goed gevolg doorlopen en vanaf heden kun je van deze behandeling genieten in mijn praktijk. Er zijn ook andere wellness behandelingen toegevoegd (zie elders op deze website).
Op 16 juni ga ik een cursus holistic pulsing volgen bij Anand. Ik ben benieuwd wat dat precies inhoudt.
Ik heb me ook opgegeven voor de cursus hoofdpijnmassage bij Zonnevlecht op 14 juli.
In oktober ga ik beginnen met de modulaire opleiding tot lymfe therapeut bij IVS in Dordrecht.

Perimedisch kwaliteitsregister:
Sinds het behalen van mijn diploma wellness massage sta ik in dit register ingeschreven. Mijn inschrijving (nu met bedrijfsnaam) heb ik verlengd, wat wil zeggen dat ik gedurende 2 jaar voldoende punten moet halen, wat geen probleem zal zijn, gezien de opleiding/cursussen waarvoor ik mij reeds heb opgegeven.

1-jarig bestaan:
Deze maand bestaat mijn praktijk alweer 1 jaar en daarom geef ik iedereen die in de maanden juni en juli bij mij een wellness behandeling ondergaat 10% korting.
(c) 2011-2023 Moment van rust