PRIVACYVERKLARING


Persoonsgegevens die ik verwerk
Moment van rust verwerkt persoonsgegevens over jou, doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
    -   Voor- en achternaam
    -   Adresgegevens
    -   Geboortedatum
    -   Telefoonnummer
    -   E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Moment van rust verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens geef je automatisch toestemming door het inplannen van een afspraak. Wil je dit niet, geef dit dan aan tijdens je afspraak.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom ik gegevens nodig heb
Moment van rust verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
    -   Om jou te kunnen bellen / appen over 
        zaken omtrent jouw gemaakte afspraak (bv
        verzetten / afzeggen)
    -   Om deze te kunnen verwerken in interne
        facturen t.b.v. de administratie van
        Moment van rust
    -   Om jou te kunnen informeren over
        wijzigingen van mijn diensten en/of
        producten
    -   Voor het verzenden van mijn nieuwsbrief
        (hooguit 4x per jaar)

Hoe lang ik gegevens bewaar
Moment van rust
zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn: 7 jaar na jouw laatste behandeling / afspraak bij Moment van rust (wettelijke bewaarplicht).

Delen met anderen

Moment van rust deelt jouw gegevens niet met derden zonder jouw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van mij gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Moment van rust blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@moment-van-rust.nl. Moment van rust zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Moment van rust neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@moment-van-rust.nl.

Contactgegevens
Wanneer je contact wilt opnemen met Moment van rust kun je mij als volgt bereiken:

Moment van rust
Kempenlandstraat 9R

5262 GK VUGHT
KvK nr: 51088142

Tel: 06 34 55 25 82
E-mail: i
nfo@moment-van-rust.nl

  
(c) 2011-2023 Moment van rust