ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Algemeen
Bij medische klachten dien je met je behandelend arts of specialist te overleggen of je een behandeling mag ondergaan.
(zie de contra-indicatie-lijst of je wel een massage mag ondergaan)

2) Intakegesprek en uw gezondheid
Is er sprake van medische klachten, ben je onder behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen (of geestverruimende middelen) die het reactievermogen beÔnvloeden, dan dien je dit tijdens het intakegesprek te melden.

Belangrijk voor vrouwen: als je zwanger bent, of in de aanlooptijd om het te worden, moet je dat beslist melden. Ook wanneer de zwangerschap moeizaam verloopt, dien je dit voorafgaand aan de behandeling te melden.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid van jezelf (en je ongeboren kind).

3) Privacy
Jouw persoonlijke en medische gegevens worden, zonder jouw schriftelijke toestemming, nooit aan derden verstrekt.

4) Uitsluiting van behandeling
Moment van rust behoudt zich het recht voor iemand van behandeling uit te sluiten.
Moment van rust heeft het recht de opdracht te annuleren, indien er, naar het oordeel van Moment van rust, sprake is van een onhygiŽnische of ongewenste situatie. Je dient dan de helft van de kosten van de behandeling te voldoen.

5) Verzekering
Moment van rust heeft diverse bedrijfsverzekeringen lopen via Balens en Goudse Schadeverzekeringen.

6) Kennis en kwaliteit waarborgen
Moment van rust blijft zich bijscholen door het volgen van diverse opleidingen/cursussen. Hierdoor blijft de kennis en kwaliteit van Moment van rust gewaarborgd.

7) M.b.t. jouw afspraak
Indien je verhinderd bent, kun je een afspraak tot 24 uur voor aanvang, telefonisch, per e-mail of WhatsApp afzeggen. Wordt niet binnen de hiervoor gestelde termijn afgezegd, dan wordt de helft van de kosten van de behandeling alsnog in rekening gebracht.
Elke behandeling dient direct na afloop via betaalverzoek (geniet voorkeur) of pin dan wel contant (gepast) te worden afgerekend (contant betalen bij hoge uitzondering).

Behandeling alleen mogelijk op afspraak.

8) Ben je niet tevreden?
Als je niet tevreden bent over de door Moment van rust gegeven massage/behandeling, dan verzoek ik je dit direct te melden per e-mail aan Moment van rust. Dan proberen we dit samen op te lossen.
Komen we er niet uit, dan kun je je klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg. Kijk onder het tabblad 'Niet tevreden' voor meer info.
Moment van rust is geregistreerd bij Belangenvereniging BMS en via hen aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.

(c) 2011-2023 Moment van rust