De Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld.
Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris
Het kan voorkomen dat je als cliŽnt(e) van mijn praktijk een klacht hebt over de geboden zorg.
Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat je deze klacht
rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik
je aan om gratis gebruik te maken van een onafhan-kelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie
Belangrijker dan de bemiddeling van de klachten-functionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).
Bovendien staat het je vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door jou gewenste resultaat leidt - je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschillen-instantie Stichting Zorggeschil (via Quasir).
Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject En het oordeel van de zorgaanbieder.

Met ingang van 1 januari 2017 is mijn praktijk bij Quasir / Stichting Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Stichting Zorggeschil (via Quasir) is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact
Zowel de klachtenregeling, klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van Quasir zijn te vinden/te bereiken via info@klachtenportaalzorg.nl.
Een klacht ter attentie van de klachtenfunctionaris kunt u via een formulier op de website van het KPZ indienen.
Wanneer u met spoed contact wilt opnemen met KPZ, belt u met 06-25186207.

Het klachtenreglement van het KPZ, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden tref je hier aan.

De geschillenregeling van het KPZ, zal u in voorkomen-de gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. U kunt deze geschillenregeling ook rechtstreeks van de website van de geschilleninstantie
KPZ downloaden.
(c) 2011-2017 Moment van rust